Jdi na obsah Jdi na menu
 


HMOTNÁ NÚDZA

Hmotná núdza je stav, keď príjem občana a fyzických osôb, ktoré sa s občanom spoločne posudzujú, nedosahuje životné minimum a občan a fyzické osoby, ktoré sa s ním posudzujú, si príjem nemôžu zabezpečiť alebo zvýšiť vlastným pričinením.

Pri posudzovaní hmotnej núdze sa posudzuje príjem a majetok občana a fyzických osôb s ním spoločne posudzovaných.

V závislosti od tohoto príjmu a majetku sa poskytuje občanovi dávka v hmotnej núdzi a príspevky k dávke a to buď v peňažnej forme, vecnej forme (jedlo, ošatenie, prístrešie) alebo kombinovane.

Písomné žiadosti o posúdenie hmotnej núdze a pomoc v hmotnej núdzi si občan podáva na úrade práce, sociálnych vecí a rodiny, alebo po uplynutí dvoch rokov odo dňa vzniku nároku na dávku alebo príspevok si žiadosť podáva v obci podľa miesta trvalého pobytu.

Vzor žiadosti si môžete stiahnuť na http://www.employment.gov.sk/DIS/vzory_ziadosti

alebo Vám ju poskytneme spolu s ďalšími informáciami v našom Poradenskom centre.

DÁVKY A PRÍSPEVKY K DÁVKE V HMOTNEJ NÚDZI

Jednorázová dávka v hmotnej núdzi

Ochranný príspevok

Príspevok na zdravotnú starostlivosť

Príspevok na bývanie

Aktivačný príspevok


Zdroj: Zákon č. 198/1998 Z.z. o sociálnej pomoci