Jdi na obsah Jdi na menu
 


Chceme, aby sa občania dozvedeli, aké služby sú im k dispozícii v našom a boli informovaní o možnostiach a podmienkach ich využitia.

  • lepšia orientácia občanov v sociálnom systéme, možnosti pomoci v nepriaznivej životnej situácii občana, resp. príbuzných,

  • usmernenie a sprostredkovanie ďalšej odbornej pomoci, sprievodcovský servis pri vybavovaní konkrétnej pomoci, 

  • poskytnutie informácií o nárokoch občanov, dostupných službách, o organizáciách pôsobiacich v (zväzy postihnutých, chránené dielne, domovy sociálnych služieb a pod.),

  • monitorovanie problémových oblastí v danom regióne,

  • interpretácia zákona o sociálnej pomoci,

  • získanie prehľadu o možnostiach a typoch služieb, ktoré ponúkajú nielen zariadenia v pôsobnosti ŽSK, ale aj neštátne subjekty sociálnych služieb,

  • pomoc pri spisovaní návrhov, žiadostí, odvolaní, informácie o možnosti využitia bezplatnej právnej pomoci,

  • osvetová činnosť,

  • iná činnosť...