Jdi na obsah Jdi na menu
 


Všetci občania, ktorí chcú mať prehľad o dostupných možnostiach, typoch služieb, ale obracajú sa na nás predovšetkým:

  • občania v dôchodkovom veku,

  • zdravotne postihnutí občania,

  • príbuzní a blízki občanov, ktorí sa ocitli v sociálnej núdzi,

  • občania v krízových životných situáciách,

  • obete domáceho násilia...

Pomáhame občanom, ktorí sa nachádzajú v stave sociálnej núdze (napríklad z dôvodu dlhotrvajúcej choroby, zdravotného postihnutia, straty prístrešia), ktorú nemôžu z objektívnych dôvodov zmierniť alebo prekonať sami ani s pomocou rodiny.