Jdi na obsah Jdi na menu
 


  Fyzické násilie – rôzne formy násilného zaobchádzania, predovšetkým priamy fyzický kontakt s dôsledkom telesnej ujmy. Veľmi často sa s fyzickým násilím spája  ničenie majetku.

 

  Psychické a emocionálne  násilie – akýkoľvek čin alebo správanie, ktoré má za následok zhoršený emocionálny stav obete násilia. Zahŕňa citové a slovné týranie a obeť to pociťuje ako ničenie vlastnej hodnoty a psychického zdravia.

 

  Sociálne násilie – jeho cieľom je obeť izolovať. Izolovať ju od informácií, sociálnych kontaktov, zamestnania alebo výberu zamestnania, kontaktov s rodinnými príslušníkmi a pod.  Súčasťou sociálneho násilia je aj taká kontrola sociálnych kontaktov, ktorá môže viesť až k obmedzeniu osobnej slobody.

 

  Ekonomické násilie – zneužívanie moci pri disponovaní s finančnými prostriedkami. Násilník obmedzuje prístup obete k peniazom, neposkytuje peniaze na chod domácnosti, zakazuje obeti chodiť do práce, zatajuje výšku svojich príjmov a majetok, ale pritom kontroluje príjmy obete.

 

  Sexualizované násilie – akýkoľvek sexuálny akt, ktorý je obeti nanútený a s ktorým obeť nesúhlasí.