Jdi na obsah Jdi na menu
 


  Všeobecne sa násilie stotožňuje s fyzickým násilím. Násilím je však každá forma ubližovania, prejavu nadvlády, vyhrážania, fyzického, sexuálneho a psychického nátlaku.

 

  Špecifickosťou domáceho násilia je, že sa odohráva v intimite vzťahu medzi dvoma ľuďmi. Odohráva sa priamo v rodine, na mieste, ktoré by malo byť miestom istoty, ochrany proti agresii a ťažkostiam vonkajšieho sveta.

 

  Domáce násilie nie je jednorázový čin. Jeho špecifickosťou je, že sa opakuje, pretrváva dlhodobo a jeho intenzita sa stupňuje. Môže smerovať od ktoréhokoľvek člena rodiny ku ktorémukoľvek inému členovi rodiny. Najčastejšie sa ho dopúšťajú muži na ženách a rodičia na svojich deťoch.

 

  Násilie páchané na ženách je rodovo podmienený trestný čin, ktorého dôsledkom je, alebo ktorý smeruje k tomu, aby jeho dôsledkom bolo fyzické, sexuálne alebo psychické poškodenie trpiacej ženy, vrátane vyhrážania sa takýmito činmi, nátlaku alebo akéhokoľvek odňatia slobody, či už vo verejnom alebo v súkromnom živote.

                                                                                (Deklarácia OSN o odstránení násilia páchaného na ženách)